Asylet

Asyl betyder ”et fredhelligt sted – et sted hvor man kan få lov at være i fred”. Et dejligt sted at være barn. Med disse ord vil vi gerne byde velkommen i Asylet.

Asylet er et ganske særligt sted. Et sted som både børn, forældre og tanter sætter stor pris på og værner meget om.

Asylet er et samlingssted og danner rammen om et specielt fællesskab. Går man i Asylet danner man et stærkt netværk både til børn og andre forældre.

Sammen er vi stærke og kan hjælpe hinanden med, at skabe et godt børneliv for børnene i Asylet. Det er omdrejningspunktet for Asylets pædagogik og for tanterne, at børnene oplever deres tid i Asylet, som en af de bedste perioder i deres liv.

Fællesskab, traditioner, gode legekammerater samt sjove og aktive oplevelser er Asylets kendetegn. Det er videnskabeligt bevist at det børn oftest husker fra deres barndom er de stjernestunder, hvor lykken i et kort øjeblik synliggøres i et oplevet fællesskab, hvor børnene er aktive og centrale medspillere.

Det er derfor af afgørende betydning at børn og forældre bakker op om Asylets værdier og normer, og hjælper os med at holde fast i det gode børne liv.

I Asylet går man fra man er 0 år til man går ud af GUK (Gadevang ungdomsklub) når man er 18 år. Det betyder at vi gennem en lang årrække skal forme hverdagen sammen. Derfor lægger vi i Asylet vægt på, at vi alle er ansvarlige for at der er en god tone og ånd i Asylet. Det er af afgørende betydning, at I som forældre hjælper os med at holde fast i en respektfuld og ordentlig omgangsform og tone. Omgangstonen skal være respektfuld og anerkendende blandt børnene, blandt børn og voksne og blandt voksne. Omgangstonen er med til at præge måden vi er sammen på, og måden vi oplever hinanden som mennesker.

På denne hjemmeside kan du læse en masse om Asylet. Vi håber du gør alvor af det og læser videre, for vores målsætning og værdier er humoristisk og sjov læsning. Vi er stolte af dem og tager dem meget alvorligt.