Gadevang Skole

Hillerødsholmskolens Gadevang afdeling – Gadevang Skole er en integreret del af Hillerødsholmskolen, og du kan vælge at lade dit barn begynde sit skoleliv her. Gadevang Skole er en lille skole i trygge rammer hvor ”alle kender og leger med hinanden”.
Gadevang Skole har omkring 40 elever på fire årgange fra 0. til 3. klasse, hvorefter børnene fortsætter på Hillerødsholmskolen. Skolen er et tilbud for alle børn i og omkring Hillerød og omkring. En tredjedel af eleverne på skolen bor ikke i Gadevang by.

Samlæsning mellem årgange og undervisning i skoven
Børnene på Gadevang Skole undervises sammen på tværs af årgange i flere af timerne med en fælles start og efterfølgende niveaudeling, for eksempel 0.-1. klasser sammen og 2.-3. klasser sammen. Skolen har fokus på, hvordan det enkelte barn lærer bedst og arbejder med læringsstile. Børnene mødes ligeværdigt og får indsigt og ansvar – og en bred omgangskreds med både yngre og ældre kammerater.
Skolen bruger skoven til udeundervisning og én dag om ugen foregår undervisning på Hillerødsholmskolen i faglokaler til musik, billedkunst og idræt.

Gadevang Skole samarbejder tæt med Gadevang Asyl og Asylets pædagoger tager også del i undervisningen i for eksempel billedkunst og idræt. Og når skoledagen er slut løber børnene ned i Asylet og fortsætter i fritidsordningen der.
Hvis du vælger skolestart på Gadevang for dit barn skal du huske at skrive på dit barns ansøgning til kommunen, at I ønsker skolestart på Gadevang Skole.
Hvis du vil vide med om Gadevang Skole er du velkommen til at kontakte:

Skolebestyrelsesmedlem Morten Rasmussen på mr@mortenrasmussen.dk, tlf. 2738 7832 (to børn på skolen)
Viceskoleleder Merete Elleboe: meel@hillerod.dk, tlf. 7232 7700

Gadevang Skole – Hillerødsholmskolens Gadevang afdeling
Gadevangsvej 121, 3400 Hillerød
Hillerødsholmskolen: www.hillerodsholm.skoleintra.dk
Gadevang Asyl: www.gadevangasyl.dk

Hillerødposten besøgte Gadevang Skole i december 2014.
To artiklerne fra besøget kan læses her:

http://hilleroed.lokalavisen.dk/en-lille-skole-der-overlever-i-den-store-folkeskole-/Lokale-nyheder/20141217/artikler/712179945/1030

http://hilleroed.lokalavisen.dk/lokal-folkeskole-med-blot-40-elever-man-kender-alles-navne-/Lokale-nyheder/20141217/artikler/712179943/1030