Gadevang Vandværk

Om vandværket

Gadevang Vandværk er et andelsselskab dannet i 1950 og forsyner idag over 400 husstande i Gadevang. Vandværket er beliggende på Gadeledsvej 36, Gadevang, 3400 Hillerød. Vandværket har en tilladelse til at indvinde 75.000 m3 vand/pr år. Vandet indvindes fra to boringer. Den ene er beliggende på Gadeledsvej, hvor vandet hentes fra et sandmagasin i knap 40 meters dybde. Den anden boring er beliggende i skoven på Helledesvej, Nord for Hellebakkevej, hvor vandet hentes i et kalkmagasin i 122 meters dybde.

Der afholdes generalforsamling hvert år i februar måned og årlig aconto og  periodeopkrævning af forbrug sker i april måned hvert år.

 

Vandets hårdhed

Vandet her i Gadevang er middelhårdt: 14 – 15 dHo. Du kan bruge denne oplysning ved indstilling af moderne vaskemaskiner og lignende.

 

Mere om vandværket

Gadevang vandværk har egen hjemmeside, gadevangvand.dk