Gadevang Vandværk

Ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Gadevang forsamlingshus, torsdag den 23. februar 2017, kl. 19.00

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelsen.
  4. Valg af kasserer.
  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  7. Behandling af indkomne forslag. Bemærk at eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 9. februar 2017.
  8. Eventuelt.

 

1.02.2017 Formandens beretning

Formandens beretning for 2016 kan læses  her: Formandsberetning 2016

19.12 Vandet kan nu frit drikkes og bruges til madlavning.

Resultatet af prøverne udtaget den 13. og 15. december på vandværket viser, at indholdet af mikrobiologiske parametre i vandet er under kvalitetskravene.
Kogeanbefalingen af vandet kan derfor ophøre.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Gadevang Vandværk.

Om vandværket

Gadevang Vandværk er et andelsselskab dannet i 1950 og det forsyner idag over 400 husstande i Gadevang med vand af en høj kvalitet.

Vandet her i Gadevang er middelhårdt: 14 – 15 dHo. Du kan bruge denne oplysning ved indstilling af moderne vaskemaskiner og lignende.

Ved forstyrrelser i vandforsyningen (lavt eller intet tryk på vandet eller misfarvet vand) kan vandværket kontaktes således:
Ring til vandværkets nummer 2814 7510 (formand Michael Simonsen) hvor der eventuelt kan lægges en besked
Lykkes dette ikke, prøv alternativt nummer til vandværket: : 5123 4892 (dette nummer går direkte til vandværkspasser Keld Kristensen)
Ved mindre akutte meddelelser bør formandens e-mail benyttes (se ovenfor).

Vandværkets bestyrelse
Formand: Michael Simonsen, Gadeledsvej 24
Kasserer: Flemming Strandby, Gribskovvænget 9
Sekretær: Hans Chr. Hede Jensen; Gribskovvænget 5
Medlem: Michael Slevensky, Gadeledsvej 78
Medlem: Henning Hansen, Gadeledsvej 12 A
Daglig drift: Keld Kristensen, Gadeledsvej 43

Vandværkets adresse og kontaktoplysninger
Gadeledsvej 36,
tlf 2814 7510 (mail: mkndsimonsen@Hotmail.com)

Vandværkets vedtægter

Den seneste beretning fra Vandværkets formand

Læs også Hillerød Kommunes direktiv for vandværker