Gadevang lokalråd

Gadevang Lokalråd har som formål at varetage beboernes fælles interesser. Herunder at bevare vores smukke og fredelige lokalsamfund, at medvirke til en rimelig udbygning af områdets kulturelle, sociale og servicemæssige faciliteter og medvirke til at skabe et godt sammenhold mellem lokalsamfundets beboere.

Lokalrådet står for den politiske kontakt mellem kommunen og lokalsamfundet Gadevang, og er den officielle deltager i kommunens arbejde omkring visioner for og udvikling af lokalsamfundene omkring Hillerød.

Lokalrådets bestyrelse arbejder for at videreføre de gode traditioner, der er i Gadevang og støtte op om nye initiativer fra forskellige interessegrupper i byen.

Lokalrådet står for
– Fakkeltog og bålfest i forbindelse med Sankt Hans
– ‘En glad aften i en sur tid’, en aften med Gadevangs lokale musikere
– Tænding af Gadevangs juletræ den 1. søndag i advent

Lokalrådet har også det overordnede ansvar for projektet *Bæredygtig udvikling i Gadevang’, som drives af projektgruppen Gadevangs Grønne Ildsjæle.

Lokalrådets bestyrelse
Formand: Ole Strand
Næstformand:Thorbjørn Konstantinovitz
Kasserer: Michael Iven
Redaktør: Annika Ipsen
Sekretær: Kristine Kjørup Rasmussen
Suppleant: Jytte Poulsen
Suppleant: Niels Henrik Meedom

Lokalrådets vedtægter
Vedtægter for lokalrådet

Kontakt
Vil du gerne i kontakt med lokalrådet, så ring til formanden på 4037 9045, eller skriv en mail til gadevanglokalraad@gmail.com