Mere Gadevang

Børnene i Asylet vil have mere kage. I nærmiljøet vil vi have mere Gadevang. Derfor tog en gruppe i 2013 initiativ til et brainstorming-møde om, hvordan der kunne skabes ’Mere Gadevang’.  150-200 gadevængere mødte op og kom frem til tre fokusområder til forbedring af lokalmiljøet. Det var Asylet som kulturhus, en ny købmandsbutik og skolen. 1. april i 2015 åbnede så en købmandscafé på frivillig basis i Gadevang, fordi en projektgruppe, som udsprang af mødet ‘Mere Gadevang’ i Asylet ihærdigt har arbejdet videre lige siden med idéen om, at vi igen skulle have en købmand i Gadevang.

Asylet åbner hver måned dørene for aktiviteter under hatten ’Mere  Gadevang’, hvor der hver måned holdes familie- og kulturaktiviteter for Gadevangs borgere. For eksempel kursus i kaffebrygning, filmaften, høvdingebold, æblefestival, fællesspisning og så videre. Ligesom der i en årrække har været damegymnastik hver tirsdag, klatre- og hockeyklub og body-sds grundtræning om onsdagen – og fight-fitness for to hold børn i løbet af ugen.

Du kan kontakte Christen Grum-Schwensen på telefon 21561585, hvis du har gode idéer til arrangementer og initiativer under hatten ‘Mere Gadevang’.

Se mere på hjemmesiden Mere Gadevang